query("SELECT * FROM item WHERE iID = '$_GET[id]'"); if (mysqli_num_rows($query) > 0) { while($q_content = mysqli_fetch_row($query)) { if ($q_content[7] != 0 || $q_content[23] == 0) { header("Location: ../index.php"); } if($l == 'en' && $q_content[26]) { $name = $q_content[26]; } else { $name = $q_content[1]; } $id = $q_content[0]; $title = $name; $plaintitle = $name; $contenttitle = "

" . $name . "

"; $clat = $q_content[2]; $clong = $q_content[3]; $cat = $q_content[7]; $icon = $q_content[8]; $iconfile = $icons[$cat][$icon]; if($q_content[10] != NULL) { $difficulty = $q_content[10]; } else { $difficulty = ""; } if($q_content[4] != NULL) { $textno = $q_content[4]; } else { $textno = ""; } if($q_content[5] != NULL) { $texten = $q_content[5]; } else { $texten = ""; } if($q_content[6] != NULL) { $textde = $q_content[6]; } else { $textde = ""; } // Track details if($q_content[9] != NULL) { $track = $q_content[9]; $trackdownload = "GPS track:  " . $track . ""; } else { $track = ""; $trackdownload = ""; } if ($q_content[11] == 0) { $difficulty_icon = $hiking[$difficulty]['icon']; } if ($q_content[11] == 1) { $difficulty_icon = $bike_tour[$difficulty]['icon']; } $contenttitle = "

" . $difficulty . " " . $name . "

"; $title = "" . $name . " " . $name; if($q_content[11] != NULL) { $type = $q_content[11]; } else { $type = ""; } if($q_content[12] != NULL) { $item_terrain = explode(",",$q_content[12]); $terraincount = count($item_terrain); for ($i = 0; $i < $terraincount; $i++) { $terr = $item_terrain[$i]; $terrain_txt[$i] = $terraintypes[$terr][$l]; } $terrain = "

" . $terrhead[$l] . implode(",",$terrain_txt) . "

"; } else { $terrain = ""; } // Contactinfo if($q_content[13] != NULL) { $tlf = " " . $q_content[13] . "
"; } else { $tlf = ""; } if($q_content[14] != NULL) { $address = " " . $q_content[14] . "
"; } else { $address = ""; } if($q_content[15] != NULL) { $email = " " . $q_content[15] . "
"; } else { $email = ""; } if($q_content[16] != NULL) { $www = " "; } else { $www = ""; } if($q_content[17] != NULL) { $fb = " "; } else { $fb = ""; } if($q_content[18] != NULL) { $twitter = " "; } else { $twitter = ""; } if($q_content[19] != NULL) { $instagram = " "; } else { $instagram = ""; } if($q_content[20] != NULL) { $airbnb = " "; } else { $airbnb = ""; } if($q_content[21] != NULL) { $lastupdate = $q_content[21]; } else { $lastupdate = ""; } $alerts = ""; $get_alert_rows = $db->query("SELECT * FROM alert WHERE itemid = '$id' ORDER BY alertID"); while ($alert = mysqli_fetch_row($get_alert_rows)) { if ($l == "no") { $lang = 3; } else { $lang = 4; } $alerts .= "

" . $alert[$lang] . "

" . $alert[5] . "

"; } // Language if ($l == "en") { $text = $texten; } elseif ($l == "de") { $text = $textde; } else { $text = $textno; } $content = "

" . $text . "

" . $terrain . "

" . $lastupdate . "

"; } } } ?> <? echo $plaintitle; ?>


For best resultat, husk og huke av for "Skriv ut bakgrunnsbilder" og skriv ut uten topp og bunntekst. Tosidig fargeutskrift anbefales dersom det er tilgjengelig.


For optimal print, check the "Print backgrounds"-box and print without header and footers. Doublesided color print is recommended if available.

query("SELECT * FROM images WHERE itemid = '$id' ORDER BY position"); $img_num = mysqli_num_rows($get_img); if ($img_num > 0) { while ($images = mysqli_fetch_row($get_img)) { echo "image"; } } ?>

Dette kartet er kun til illustrasjon og ikke til navigering. Man bør alltid ha et 1:50 000 turkart og kompass når en ferdes ute i fjellet. Dette kan kjøpes hos turistinformasjon eller sportsbutikker.

This map is only for illustration, and not for navigation purposes. One should always have a 1:50 000 trailmap and a compass when hiking in the mountain. This can be bought at a tourist informaiton or a sporting goods store.